2014/08/07Obecnie pracuję (między innymi) nad "Ilustrowanym słownikiem polsko-polskim". Ilustracja, wykonana metodą kolażu, jest okraszona ironicznym tekstem.